SELAMAT DATANG

Laman Ini Sedang Dalam Proses Pembinaan. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali!

Sunday, October 12, 2008

SUMBANGAN

BANTU Kami Untuk Bantu ISLAM

Sumbangan anda boleh dihantar kepada:

Bendahari,
Persatuan Alumni UniversitiIslam Madinah Kelantan
PT 282, Taman Al-Qari,Kg. Kubang Kerian,
16150 Kota Bharu,Kelantan Darul Naim.
Nombor Akaun:Bank Islam (Wakaf Siku)
03-018-02-072052-3

UNIVERSITI ISLAM MADINAHUniversiti Islam Madinah ialah sebuah pusat pendi-dikan Islam bertaraf antarabangsa di bawah naunganKerajaan Arab Saudi. Pengajian sulongnya bermulapada hari Ahad 2 Jamadil Akhir 1381 H (1960M). Matlamat penubuhan Universiti Islam Madinah telah digariskan sepertimana berikut: • Menyebarkan risalah Islam ke seluruh pelusuk dunia melalui dakwah, pendidikan universiti dan pengajian tinggi.

 • Menyuburkan semangat Islam, mendalami serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan individu dan masyarakat yang berasaskan keikhlasan dalam beribadat kepada Allah Yang Esa serta mengikut ajaran Nabi Muhammad S.A.W.

 • Mengadakan penyelidikan ilmiah serta menterjemah kannya. Seterusnya menyebar dan menggalakkan masyarakat tentang pengetahuan Islam amnya dan Bahasa Arab khususnya. Di samping itu juga me- nyelidik ilmu-ilmu yang lain serta ilmu saikologi kemanusiaan yang diperlukan oleh masyarakat Islam amnya.

 • Melahirkan ahli bijak pandai dari kalangan mahasiswa yang datang dari seluruh pelusuk dunia. Membentuk ulama yang pakar dalam ilmu-ilmu Islam dan Bahasa Arab serta membekalkan mereka dengan ilmu tersebut bagi memudahkan mereka berdakwah kepada Islam.

 • Menghimpun pesaka peninggalan Islam dengan memelihara, menyelidik serta menyebarkannya.

 • Menggabungkan pertalian ilmu pengetahuan serta kebudayaan dengan universiti lain, Yayasan dan BadanBadan Pendidikan dunia untuk berkhidmat terhadap Islam di samping menetapkan objektifnya.

CAWANGAN


Universiti Islam Madinah telah membuka empat Kuliah: 1. Kuliah as-Syariah

 2. Kuliah ad-Dakwah wa Usuluddin

 3. Kuliah al-Quran al-Karim wa ad-Dirasat al- Islamiah

 4. Kuliah al-Lughah al-Arabiah

 5. Kuliah al-Hadith as-Syarif wa ad-Dirasat al-Islamiah


Di bawah kelolaan Universiti ini terdapat beberapa buah tempat belajar iaitu: 1. al-Maahad as-Thanawi

 2. al-Maahad al-Mutawassit

 3. Dar al-Hadith al-Makkiyyah

 4. Dar al-Hadith al-Madaniyyah

 5. Syu’bah al-Lughah al-Arabiah

PENGENALAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI ISLAM MADINAH KELANTANNAMA PERSATUAN

Pertubuhan ini di kenali sebagai PERSATUANALUMNI UNIVERSITI ISLAM MADINAH KELANTAN. Ia didaftarkan di bawah JabatanPendaftaran Malaysia pada 26 Mac 2005. Nombor pendaftarannya ialah 0497-05-13.

ALAMAT

PT 282, Taman al-Qari, Kg. Kubang Kerian, 16150 Kota Bharu Kelantan.

TUJUAN
 • Menanam semangat dayausaha, pemikiran sihat, hasrat dan cita-cita yang jitu dan kental serta mempunyai sifat-sifat rohaniah dan jasma-niah, dunia dan akhirat untuk setiap ahli.

 • Menyediakan peluang bagi perkembangan motivasi ahli dan masyarakat seperti:
 1. Menganjurkan kursus

 2. Menganjurkan seminar

 3. Mengadakan latihan

 4. Memberi sumbangan kepada anak yatim, balu, orang-orang miskin dan sebagainya.

 • Merancang, melaksanakan dan menilai programdan aktiviti ahli seperti bekerjasama dan ber-gabung dengan persatuan lain yang mempunyaitujuan yang sama.

 • Menambahkan tabung kewangan dengan carayang tidak bercanggah dengan undang-undanguntuk tujuan merealisasikan matlamat persatuan.

KEAHLIAN

Terbuka kepada semua lepasan Universiti Islam Madinah atau tempat-tempat di bawah kelolaannya yang tinggal di Kelantan atau pernah belajardi universiti tersebut. Bilangan ahli tidak terhad.

Jenis Ahli:

 1. Ahli Biasa - Terbuka kepada mana-mana lepasan Universiti Islam Madinah atau tempat-tempat di bawah kelolaannya atau pernah belajar di universiti tersebut yang tinggal di Negeri Kelantan.

 2. Ahli Bersekutu - Terbuka kepada mana-mana lepasan Universiti di Arab Saudi atau yang pernah belajar di universiti-universiti tersebut yang tinggal di Malaysia.

STRUKTUR ORGANISASI